Molenspel

Afdrukken
PDF

Facebook - Spelzeilen - Slechtzienden - Molenspel

Het spel heeft twee spelers, elk van de spelers krijgt negen pionnen, de één zwart, de ander wit. Het spel wordt gespeeld op de 24 punten (kruisingen en hoeken van de lijnen) op het speelbord. Er wordt geloot voor de eerste beurt.

Spelverloop

Het zetten - de spelers zetten om de beurt een pion op de punten (kruisingen en hoeken van de lijnen).

Het verschuiven - de pionnen kunnen worden verschoven: de pionnen mogen over een lijn op een aangrenzend vrij punt geplaatst worden.

De eindfase - zodra een speler nog maar drie pionnen heeft, mag hij met zijn pionnen "springen": de speler mag nu per beurt een pion naar willekeurig welk punt laten springen. Zodra hij nog een pion verliest heeft hij het spel verloren.


Molentje maken

Per beurt mag een speler één pion op het bord plaatsen, of als alle pionnen op het bord staan, één pion verplaatsen. Het is de bedoeling om bij het plaatsen en verschuiven van de pionnen een zogenaamd "molentje" te maken. Dat wil zeggen drie pionnen, van de eigen kleur, op een rij (aangrenzende punten op een lijn). Op het moment dat een speler een "molentje" maakt, mag hij een pion van de tegenstander uit het spel nemen, te beginnen met stenen die "los" staan. Dat wil zeggen: pionnen die in een "molentje" staan, mogen niet worden verwijderd, als er nog stenen staan die geen deel uitmaken van een "molentje". Een pion die is verwijderd, kan niet worden teruggebracht in het spel. Men kan een "molentje" openen door een van de drie pionnen eruit te schuiven. Wordt die pion later weer teruggebracht, dan is er weer een "molentje" ontstaan en mag er weer een pion van de tegenstander worden weggenomen. Het spel is afgelopen wanneer een speler nog maar twee pionnen overheeft of wanneer een van de spelers geen verschuivingen meer kan doen vanwege een blokkade door zijn tegenstander. Als beide spelers nog maar 3 pionnen hebben dan heeft men 10 beurten om te winnen, anders is het gelijkspel.

 

Het spelzeil is in diverse maten te koop. 


Afmetingen:

40 cm bij 40 cm € 30,00.

50 cm bij 50 cm € 35,00.

60 cm bij 60 cm € 40,00.

70 cm bij 70 cm € 45,00.

80 cm bij 80 cm € 50,00.

90 cm bij 90 cm € 55,00.

1m bij 1m € 60,00.

 

Prijzen zijn incl. verzendkosten en bijbehorende materialen. Bij aankoop van meerdere spelzeilen tegelijk krijgt u vanaf het 2e spelzeil dat u koopt € 7,00 in mindering van het genoemde aankoop bedrag omdat de verzendkosten al berekend zittend in de aankoop van uw 1e spelzeil.


 

Levend Molenspel zonder damschijven, deelnemers zijn zelf de pion/schijf. Minimaal 18 deelnemers nodig.

3,60m bij 3,60m incl. verzendkosten € 400,00.

4,30m bij 4,30m incl. verzendkosten € 500,00.

5m bij 5m incl. verzendkosten € 600,00.Omdat Spelwijzers valt onder de kleine ondernemersregeling komt er geen BTW op de factuurbedragen te staan.
Levertijd 2 à 3 weken.


Geschiedenis

Het speelbord is aangetroffen in een dakplaat van een tempel in Egypte die omstreeks het jaar 1400 voor Christus werd gebouwd. Ook bij opgravingen in Troje werd het diagram aangetroffen en in Ierland is een gravure in een uit de bronstijd afkomstige steen aangetroffen. Deze werd waarschijnlijk door handelslieden naar Noord-Europa gebracht. Eeuwen later gebruikten ook de Vikingen hetzelfde speelborddiagram. In een negende-eeuws scheepsgraf (Gokstadschip) is een molenspelbord aangetroffen.